LZMK

Filmska enciklopedija

TILGHER, Adriano Filmska traka traži dalje ...

TILGHER, Adriano, tal. filozof, estetičar i teoretičar filma (Resina, 18. I 1887 — Rim, 3. XI 1941). Pripadnik poslijecroceovske škole koja je dovodila u pitanje postavke o intuiciji kao osnovi umj. djelatnosti i o postojanju jedinstvene umjetnosti u kojoj se samo tehnike razlikuju, nastojeći vratiti važnost posebnim izražajnim sredstvima pojedinačnih grana umjetnosti (Umjetnost i originalnost — Arte e originalità, 1922; Estetika — Estetica, 1931); za ovu drugu knjigu napisao je poglavlje pod naslovom Film je posebna umjetnost? (Il cinema é arte a se?), u kojem odbacuje shvaćanja nekih estetičara po kojima je film samo tehnika reproduciranja koja se primjenjuje na ranije postojeće umj. oblike, osobito na prostorno-vremenske umjetnosti kakve su ples i kazalište (»Ako je film fiksirano pozorište, onda bi pozorišna predstava mogla da bude samo nepostojani i prolazni film. Kome bi moglo pasti na pamet da se saglasi s ovakvim sudom?«), i polemizirao sa stajalištem o manjoj vrijednosti sintetičkih umjetnosti, tvrdeći da umjetnost može u sebi ujediniti više tehnika, kao opera, film, književnost.

Du. S.


Citiranje:
TILGHER, Adriano. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 10.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5187>.

kratice i simboli