LZMK

Filmska enciklopedija

TESHIGAHARA, Hiroshi Filmska traka traži dalje ...

TESHIGAHARA, Hiroshi, jap. redatelj i producent (Tokio, 28. I 1927). Diplomirao slikarstvo u Tokiju (1950). Kontakt s filmom ostvaruje kao kritičar. Tokom 50-ih godina režira dokum. filmove i asistira angažiranom sineastu F. Kameiju. Na igr. filmu debitira Klopkom (Otoshiana, 1962) u vlastitoj produkciji, koju je sâm nazvao »dokumentarnom fantazijom«, iako se radi o psihol. thrilleru s elementima nadrealizma. Iz njegova nevelikog opusa izdvaja se Žena na pijesku (Suna no onna, 1964, nagrađivan u Cannesu) prema noveli naprednog pisca K. Abea, gdje izazovnim vizualnim stilom i inzistiranjem na krupnim planovima kroz egzistencijalnu dramu dvoje ljudi posredno oslikava razbijene iluzije čitave poratne generacije u Japanu. Implantiranje »psihološkog simbolizma« (N. Burch) u žanrovski okvir thrille-ra u kasnijim projektima manje je provokativno i uspješno. Nakon prometne nesreće 1970. smanjuje aktivnost i uglavnom radi za televiziju.

Ostali važniji filmovi — dokum.: Hokusai (1953); José Torres (1959); igrani: Lice drugoga (Tanin no kao, 1966); Čovjek bez mape (Moetsukita chizu, 1968); Ljetni vojnici (Summer Soldiers, 1972); Čajna ceremonija (Rikyu, 1989).

N. Sić.


Citiranje:
TESHIGAHARA, Hiroshi. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 11.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5161>.

kratice i simboli