LZMK

Filmska enciklopedija

TEIGE, Karel Filmska traka traži dalje ...

TEIGE, Karel, čehosl. pisac, esejist i teoretičar (Prag, 1900 — Prag, 1951). Objavio niz radova iz oblasti knjiž. teorije i historije, kao i nekoliko manifesta, najprije tzv. poetizma, a kasnije i nadrealizma, u kojima je pokušao ostvariti sintezu marksističkih pogleda na umjetnost i tada poznatih teorija avangarde. U brojnim napisima o filmu bio pod utjecajem → vizualizma, R. Canuda i L. Delluca, čije je misli o fotogeničnosti razrađivao, nazivajući film ritmom organiziranim u svjetlosti, optičkom poezijom, prozodijom tijela i bajkom koja ostvaruje »maksimum emocije u sekundi« (ogledi Estetika filma i kinegrafija — Estetika filmu a kinografie, Obrada filmske umjetnosti — Obroda filmového umění, Kinegrafija — Kinografie /sve u zbirci Film, 1924/). God. 1929. objavio je proširenu verziju rada Ka estetici filma (K estetice filmů), u kojoj kinematografiju definira kao »fotogeničnost + dinamizam«, pa za njen avangardni vid proglašava »dinamičku grafiku« i »dinamičko slikarstvo«, a za čisti film — »bajku sročenu od svjetlosti i sjenke«, »fotogeničnu i dinamičnu poeziju«.

Ostali značajni radovi iz teorije filma: Kazalište i zvučni film (Divádlo a zvukový film, 1930); Kulješov, teorijski predvodnik borbe za moderni film (Kulešov, teoretický předbojovnik moderního filmů, 1930); Škola filma-oka (Škola kino-glaz, 1933); Ejzenštejnov prilaz (Eisensteinův příklad, 1945, sa J. Honzlom).

Du. S.


Citiranje:
TEIGE, Karel. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 10.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5143>.

kratice i simboli