LZMK

Filmska enciklopedija

TAYLOR, Gilbert Filmska traka traži dalje ...

TAYLOR, Gilbert, brit. snimatelj (Bushey Heath, 21. IV 1914). Član B. S. C. Na filmu od 1929. u raznim svojstvima. Kao član ekipe filma Broj 17 (A. Hitchcock, 1932) opredjeljuje se za snim. posao. Za II svj. rata fotograf RAF-a, nakon rata radi za kompaniju braće Boulting; samostalni snimatelj od 1947. Isprva je angažiran u Associated British Pictures Corporation, da bi 60-ih godina postao neovisni snimatelj — kako sam tvrdi, zato što je želio u film uvesti nov način snimanja pri indirektnom svjetlu koje djeluje znatno realističnije (npr. Noć nakon teškog dana, 1964, R. Lestera). Ipak, prvi veliki uspjeh ostvaruje izrazito stiliziranom fotografijom u Doktoru Strangeloveu (1964) S. Kubricka. U filmu Mahnitost (A. Hitchcock, 1972) ističe se vrlo atraktivnim, dugim vožnjama i snimkama iz zraka. Od sredine 70-ih godina uglavnom snima spektakularne filmove u SAD (npr. Rat zvijezdâ, 1977, G. Lucasa), često i izrazito komercijalne (npr. Flash Gordon, 1980, M. Hodgesa i Otrov crne mambe, 1981, P. Haggarda /sa D. Coopom/).

Ostali važniji filmovi: Sedam dana do podneva (J. Boulting, 1950); Dobri drugovi (J. L. Thompson, 1956); Plod noći (J. L. Thompson, 1956); Žena u kućnoj haljini (J. L. Thompson, 1957); Hladno kao led u Aleksandriji (J. L. Thompson, 1958); Odvratnost (R. Polanski, 1965); Ćorsokak (R. Polanski, 1966); Prije dolaska zime (J. L. Thompson, 1968); Zgodna djevojka poput mene (D. Davis, 1969, sa M. Wynnom); Macbeth (R. Polanski, 1971); Predskazanje (R. Donner, 1976); Susreti sa značajnim ljudima (P. Brook, 1979); Drakula (J. Badham, 1979).

K. Mik.


Citiranje:
TAYLOR, Gilbert. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 25.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5134>.

kratice i simboli