LZMK

Filmska enciklopedija

TAYLOR, Donald-Don Filmska traka traži dalje ...

TAYLOR, Donald-Don, am. redatelj, glumac i pisac (Freeport, Pennsylvania, 13. XII 1920). Studirao na sveučilištu Penn State. Za II svj. rata isprva u kaz. trupi am. zrakoplovstva, 1943. otpočinje film. karijeru. Do poč. 60-ih godina glumi velik broj većih sporednih i gl. uloga »dobrih momaka« (npr. Krilata pobjeda, 1944, G. Cukora; Goli grad, 1948, J. Dassina; Bojište, 1949, W. A. Wellmana; Otac mlade, 1950, i Tatin mali dobitak, 1951, V. Minnellija; Junaci Guadalcanala, 1951, N. Raya; Stalag 17, 1953, B. Wildera; Plakat ću sutra, 1955, Da. Manna). Režira (na filmu i televiziji) od 1961. Od njegovih kinemat. filmova, žanrovski raznovrsnih i uglavnom komercijalno uspješnih, ističu se: krim. komedija Dijamantni Jack (Jack of Diamond, 1967), filmovi fantastike Bijeg s Planeta majmunâ (Escape from the Planet of the Apes, 1971), Otok doktora Moreaua (The Island of Dr. Moreau, 1977), Damienpredskazanje II (Damien: Omen II, 1978) i Konačno odbrojavanje (The Final Countdown, 1980), dječji filmovi Tom Sawyer (1973, i glumac) i Odjeci ljeta (Echoes of a Summer, 1975) te vestern-parodija Veliki skaut (The Great Scout and Cathouse Thursday, 1976). Uspješan je pisac.

Mi. Šr.


Citiranje:
TAYLOR, Donald-Don. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 25.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5132>.

kratice i simboli