LZMK

Filmska enciklopedija

TALANKIN, Igor (Industrij) Vasiljevič Filmska traka traži dalje ...

TALANKIN, Igor (Industrij) Vasiljevič, sovj. redatelj i scenarist (3. X 1927). God. 1956. diplomirao na kaz. institutu GITIS u Moskvi, a 1959. završio viši red. kurs u poduzeću Mosfil’m. Debitira u korežiji sa G. N. Danelijom filmom Serjoža (Serëža, 1960), o petogodišnjem dječaku i njegovu odnosu prema očuhu, za koji — zbog delikatnosti teme i vizualne dojmljivosti — dobivaju brojne nagrade (npr. u Karlovym Varyma). I u idućem filmu Uvod (Vstuplenie, 1963), nagrađivanom u Veneciji, usredotočuje se na dječje junake — ovaj put za opsade Lenjingrada u II svj. ratu. Zapažena su mu ostvarenja i Dnevne zvijezde (Dnevnye zvëzdi, 1969, i scenarist) i Čajkovski (Čajkovskij, 1971 /u 2 dijela/, i koscenarist), iako nijedno ne dosiže svježinu i neposrednost Talankinovih prvih djela. Sve veća shematizacija i patos zamjetljivi su i u novoj verziji Tolstojeva Oca Sergeja (Otec Sergej, 1978, i koscenarist). Od 1964. predaje na visokoj film. školi VGIK u Moskvi (od 1976. u rangu profesora).

Ostali važniji filmovi: Izbor cilja (Vybor celi, 1976, i koscenarist); Zvjezdopad (Zvezdopad, 1982, i scenarist).

N. Pc.


Citiranje:
TALANKIN, Igor (Industrij) Vasiljevič. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 28.11.2021. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5109>.

kratice i simboli