LZMK

Filmska enciklopedija

TADEJ, Vladimir Filmska traka traži dalje ...

TADEJ, Vladimir, redatelj, scenarist i scenograf (Novska, 9. V 1925). Studirao arhitekturu na Tehničkom fakultetu u Zagrebu. Na filmu od 1947. kao scenograf — jedan od pionira te struke u jugosl. kinematografiji; scenografski se usavršavao u studiju Barrandov u Pragu. Za scenografiju filma Zastava (B. Marjanović, 1949) nagrađen je rep. nagradom, za jedan od prvih jugosl. stilizacijskih filmova Jubilej gospodina Ikla (V. Mimica, 1955) na festivalu u Puli, a za realist. scenografiju Izgubljene olovke (F. Škubonja, 1960) u Mar del Plati. Radio je u oko 80 domaćih i stranih igr. filmova (također i na televiziji i u kazalištu). Od kraja 50-ih godina djeluje i na anim. filmu; sa V. Mimicom koscenarist je prvih uspjeha Zagrebačke škole crtanog filma (npr. Cowboy Jimmy, 1957, D. Vukotića, te Susret u snu, Na livadi i Premijera, svi 1957, N. Kostelca), dok samostalno režira crt. film Sve želje svijeta (1966). Svoj prvi igr. film Družba Pere Kvržice (1970, i scenograf) režira prema romanu M. Lovraka; u žanru dječjeg filma su još Hajdučka vremena (1977) prema B. Ćopiću i Tajna starog tavana (1984, i scenograf), koprodukcija sa ČSSR-om. Najveće uspjehe ostvario je gorkom komedijom o dobrodušnoj beogradskoj uličarki (R. Sokić) Žuta (1973) prema istoimenom kaz. komadu i scenariju G. Mihića, te psihol. dramom Hitler iz našeg sokaka (1975, Srebrna arena za režiju u Puli), o buđenju faš. mentaliteta u višenacionalnomu vojvođanskom selu poč. II. svj. rata (sa N. Simićem u gl. ulozi). U novije vrijeme pozornost je pobudio eksp. filmom Simpozijada (1988), kritikom birokratsko-sastančarskih struktura, u kojem — umjesto ljudi — »glume« aktovke. Režira i na televiziji (npr. tv-serije Hokejaši).

Ostali igr. filmovi (kao redatelj): Pakleni otok (1979); Anticasanova (1985, koprodukcija s Vel. Britanijom /i scenograf/).

Ostali važniji filmovi (kao scenograf): Bakonja fra Brne (F. Hanžeković, 1951); U oluji (V. Mimica, 1952); Stojan Mutikaša (F. Hanžeković, 1954); Putnici sa Splendida (M. Štrbac, 1956); Samo ljudi (B. Bauer, 1957); Vratit ću se (J. Gale, 1957); Zvijezda putuje na jug (O. Lipský, 1959); Tri Ane (B. Bauer, 1959); Kota 905 (M. Relja, 1960); Signali nad gradom (Ž. Mitrović, 1960); Martin u oblacima (B. Bauer, 1961); Pustolov pred vratima (Š. Šimatović, 1961); Dvostruki obruč (N. Tanhofer, 1963); Licem u lice (B. Bauer, 1963); Čovik od svita (O. Gluščević, 1965); Kaja, ubit ću te! (V. Mimica, 1967); Most (H. Krvavac, 1969); Bitka na Neretvi (V. Bulajić, 1969); U gori raste zelen bor (A. Vrdoljak, 1971); Sutjeska (S. Delić, 1973); Hoću živjeti (M. Mikuljan, 1982); Donator (V. Bulajić, 1989).

Red.


Citiranje:
TADEJ, Vladimir. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 28.11.2021. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5102>.

kratice i simboli