LZMK

Filmska enciklopedija

AJANOVIĆ, Midhat Filmska traka traži dalje ...

AJANOVIĆ, Midhat, animator i film. kritičar (Sarajevo, 20. X 1959). O filmu piše u »Oslobođenju«, »Večernjim novinama«, »Našim danima« i »Sineastu«; bio je urednik film. programâ KSC Skenderija. Crt. filmom Heroj (1985) čini prvi korak prema obnavljanju animacije u BiH nakon više od 20 godina stanke (od pionirskih radova S. Bušića); polit. geg izveden karikaturalnim crtežom značajka je i ostalih njegovih projekata (Post skriptum, 1986; Kiša, 1987; Poruka, 1988; Rekorder, 1989). Uspješan je i kao karikaturist.

M. Cvi.


Citiranje:
AJANOVIĆ, Midhat. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 8.12.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=50>.

kratice i simboli