LZMK

Filmska enciklopedija

STRAND, Paul Filmska traka traži dalje ...

STRAND, Paul, am. sineast i fotograf (New York, 16. X 1890 — Orgeval, Francuska, 31. III 1976). Studirao fotografiju u New Yorku 1907-09, kada je osnovao vlastiti studio. Jedan od svjetski istaknutih fotografa, zastupa tzv. novi realizam (1917), koji je zamjetan i u njegovu film. radu. Sa slikarom C. Sheelerom realizira svoj prvi dokum. film — simfoniju velegrada Mannahatta (1921), lirsku studiju New Yorka inspiriranu pjesmom W. Whitmana. Njegova sklonost realizmu posebno dolazi do izražaja poč. 30-ih godina, kada surađuje s newyorškom film. i fotogr. grupom Film and Photo League i, nešto kasnije, kada djeluje u okviru skupine → Frontier Films (koju je sam i osnovao). Značajan umj. doprinos dao je u sljedećim filmovima: kao koscenarist i snimatelj dokumentarno-igr. filma Mreže (1936) F. Zinnemanna i E. Gomeza Muriela, kao susnimatelj dokum. filma Plug koji je uništio ravnice (1936) P. Lorentza te kao koscenarist i komontažer dokum. filma Srce Španjolske (1937) H. Klinea. Sa L.T. Hurwitzom je korežirao dokum. film s određenim brojem igr. prizora Rodna zemlja (The Native Land, 1942) o borbi za radnička prava u SAD, o napadima na sindikate i o djelovanju krajnje desnice; zbog neprilika s cenzurom prikazan je tek znatno kasnije. Otada se posvetio umj. fotografiji, specijaliziravši se za krajobraze Evrope.

R. Sr.


Citiranje:
STRAND, Paul. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 25.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4963>.

kratice i simboli