LZMK

Filmska enciklopedija

STORCK, Henri Filmska traka traži dalje ...

STORCK, Henri, belg. redatelj (Oostende, 5. IX 1907). Sin postolara, želio se posvetiti slikarstvu. Oduševljen dokum. filmom Moana (R. J. Flaherty, 1926), u rodnom gradu osniva film. klub i počinje snimati amat. filmove o tomu kupališnom mjestu i tamošnjoj koloniji umjetnikâ. U stalnoj je prepisci sa J. Vigoom, kojem potom asistira u filmu Nula iz vladanja (1933), u kojem i glumi; značajnog su utjecaja na nj imali i susreti sa J. Ivensom i B. Kaufmanom. Vrativši se u Belgiju, ubrzo zauzima vodeće mjesto među dokumentaristima (često i kompilacijskim filmovima). Svojim tematski bogatim i stilski karakterističnim opusom stječe i ugled evr. razmjera, a ostvaruje i znatan utjecaj na svjetsku dokum. produkciju tog vremena. Posebno se ističu Borinage (1934, sa J. Ivensom), o štrajku belg. rudarâ, financiran od bruxelleskog kino-kluba i sniman u tajnosti (jer je prikazivao represiju), te Uskršnji otok (L’Île de Pâques, 1935), jedan od najboljih etnografskih filmova uopće, ujedno među prvima u kojima je upotrijebljen spikerski komentar. God. 1952. režirao je svoj jedini igr. film Banket krijumčarâ (Le banquet des fraudeurs). Osnivač je Međunarodnog udruženja dokumentarista (1964).

Ostali važniji filmovi: Svijet Paula Delvauxa (Le monde de Paul Delvaux, 1946); Rubens (1948); Gospodari džungle (Les seigneurs de la forêt, 1958); Nesreće rata (Les malheurs de la guerre, 1961); Belgijske svečanosti (Fêtes de Belgique, 1973).

R. Sr.


Citiranje:
STORCK, Henri. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 25.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4957>.

kratice i simboli