LZMK

Filmska enciklopedija

BERGNER, Elisabeth Filmska traka traži dalje ...

BERGNER, Elisabeth (pr. ime Elisabet Ettel), austr. glumica (Drohobycz, danas SSSR, 22. VII 1900 — London, 12. V 1986). Završila konzervatorij u Beču. Istaknuta kaz. glumica u Beču, Innsbrucku, Zürichu i Münchenu, nosilac gl. ulogâ u kazalištu M. Reinhardta. Do 1932. djeluje u Njemačkoj, a zatim emigrira u Englesku i potom u SAD. U filmovima Guslač iz Firence (1925), Dona Juana (1927), Gospođica Elza (1929), Arijana (1931) i Sanjalačke usne (1932), u režiji svoga supruga P. Czinnera, ostvarila je likove nježne i otmjene ženstvenosti. Bila je jedna od najpopularnijih njem. filmskih glumica svoga vremena, od nekih kritičara čak smatrana jednom od najtalentiranijih glumica uopće.

Ostale važnije uloge: Nju (P. Czinner, 1924); Katarina Velika (P. Czinner, 1934); Ne izbjegavaj me (P. Czinner, 1935); Kako vam drago (P. Czinner, 1936); Sanjalačke usne (P. Czinner, 1937); Ukradeni život (P. Czinner, 1939); Poziv iz Pariza (E. L. Marin, 1941).

Vr. V.


Citiranje:
BERGNER, Elisabeth. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 9.12.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=487>.

kratice i simboli