LZMK

Filmska enciklopedija

SOFFICI, Mario Filmska traka traži dalje ...

SOFFICI, Mario, arg. redatelj i glumac (Mendoza, 14. V 1900 — Buenos Aires, 1977). Napušta studij elektrotehnike da bi postao kaz. glumac (kasnije i redatelj). Kao film. glumac (npr. Buenosaireške lutkice, 1931, J. A. Ferreyre) ostvaruje golemu popularnost i brojne nagrade. Režira od 1935. Jedan je od najplodnijih i najznačajnijih stvaralaca arg. kinematografije, u koju — iako u filmovima izrazito folklornih značajki — uvodi komponente soc. kritičnosti (utjecaj J. Forda). Ističu se: Sjeverni vjetar (Viento norte, 1937) o prvim dodirima gaučosa s pampâ sa civilizacijom; 111. kilometar (Kilómetro 111, 1938) o špekulacijama preprodavačâ hrane; Stari liječnik (El viejo doctor, 1939) o teškom životu med. osoblja u arg. provinciji; Zarobljenici zemlje (Prisioneros de la tierra, 1939) o borbi čovjeka s prirodom, ali i protiv eksploatacije. Četrdesetih i poč. 50-ih godina okreće se komerc. produkciji; izdvajaju se filmovi Rastrošna (La pródiga, 1945), u kojem debitira glumica Eva Duarte (kasnije Evita Perón), i Neobična zgoda o čovjeku i zvijeri (El extraño caso del hombre y de la bestia, 1950, i gl. uloga), obradba motiva doktora Jekylla i gospodina Hydea, u kojem s minimumom trikova postiže vrlo uspjele efekte. Vrhuncem njegove karijere, ujedno jednim od najboljih poratnih arg. filmova, smatra se komedija pirandellovske inspiracije Rosaura u 10 sati (Rosaura a las diez, 1958). Zbog problema s peronističkom cenzurom povlači se poč. 60-ih godina.

Ostali važniji filmovi: Duša muzičara (El alma del bandoneón, 1935); Susret na granici (Cita en la frontera, 1940); Kavalkada u cirkusu (La cabalgada del circo, 1945).

Mi. Šr.


Citiranje:
SOFFICI, Mario. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 29.7.2021. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4834>.

kratice i simboli