LZMK

Filmska enciklopedija

SNOW, Michael Filmska traka traži dalje ...

SNOW, Michael, kan. sineast, slikar, kipar i fotograf (Toronto, 1929). Studirao na Ontario College of Art u rodnom gradu. Inspiriran N. McLarenom i, još više, J. Dunningom, 1956. režira prvi eksp. film — kratki apstraktni anim. »rondo«. Pozornost pobuđuje poluapstraktnim kolažom New York Eye and Era Control (1964), u kojem integrira svoje slike i skulpture (npr. Žena koja hoda), a svjetsku slavu stječe filmom Duljina valova (Wavelength, 1967, Grand Prix u Knokke-Le Zouteu); djelo se sastoji od nekoliko dugih kadrova, ostvarenih zoomom u prostranomu starom skladištu: na početku se vidi čitava prostorija, da bi se na kraju kamera približila fotografiji morskog vala ovješenoj o suprotni zid. U filmu Rameauav nećak po Diderotu (zahvaljujući Dennisu Youngu) od Wilme Schoen (Rameau’s Nephew by Diderot /Thanks to Dennis Young/ by Wilma Schoen, 1974) S. je pokušao ostvariti filoz. traktat u konstruktivističkom stilu, koristeći kao glumce poznate ličnosti i svoje prijatelje (koji raspravljaju o raznim temama), no duljina djela (270 min) opterećuje narativni aspekt na kome je zasnovana njegova struktura. Četverosatna Središnja oblast (La Région Centrale, 1975 /snimljena 1971/) ostvarena je također dugim kadrovima, tj. rotiranjem kamere (postavljene na brežuljku iznad Montreala) oko vlastite osi; kamera se kreće sve brže, tako da se pejzaž postupno pretvara u nefigurativnu apstraktnu sliku. Uspjeh postiže i Poklonima (Presents, 1982 /snimljeni 1980/), kolažom igr. i dokum. roda, u kome asocijativna i dinamička montaža ima važnu ulogu u povezivanju raznorodnih elemenata.

Iako stvara u Kanadi, S. se smatra pripadnikom am. neovisnoga, tzv. underground-filma. Uz S. Brakhagea i J. Mekasa sudjeluje u svim manifestacijama → newyorškog filma. God. 1980. organizirana je velika izložba svih njegovih radova (slike, skulpture, video-grafike, fotografije, kolaži, filmovi) u Muzeju moderne umjetnosti u New Yorku.

V. Pet.


Citiranje:
SNOW, Michael. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 29.7.2021. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4829>.

kratice i simboli