LZMK

Filmska enciklopedija

SNIMKA, FILMSKA Filmska traka traži dalje ...

SNIMKA, FILMSKA, također snimak, naziv za: a) ono što je postignuto snimanjem, za rezultat čina snimanja (u tom smislu u statičnoj fotografiji pandan mu je »fotografija« ili, također, snimka /fotografska/); b) sinonim za → kadar, pa se taj naziv u nas rabio sve do kraja 40-ih godina (praktično, kadar — kao rezultat jednoga neprekinutog snimanja — može koincidirati sa snimkom, pa tada ne postoji prepreka sinonimne uporabe tih naziva). Distinkcija je ipak potrebna, iz dva razloga: 1) da bi se naznačila razlika između onoga što je snimljeno (snimke) i onoga što je od te snimke nakon montažne obradbe uneseno u film (kadra); naime, gotovo uvijek se realiziraju snimke koje su dulje od zamišljenog kadra u dovršenomu film. djelu — da bi se omogućila meh. obradba u montaži (kraćenja, »razlamanja«), u svrhu ostvarenja željenih sadržajnih, informatičkih, ritmičkih, općenito strukturnih efekata; 2) da bi se upozorilo na razliku između tvorbe kadra u snimanomu i anim. filmu; u potonjem kadar se najčešće tvori iz većeg broja snimki (→ animacija; proizvodnja).

An. Pet.


Citiranje:
SNIMKA, FILMSKA. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 29.7.2021. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4827>.

kratice i simboli