LZMK

Filmska enciklopedija

SMOLÍK, František Filmska traka traži dalje ...

SMOLÍK, František, čehosl. glumac (Prag, 23. I 1891 — Prag, 26. I 1972). Od djetinjstva pokazuje sklonost prema kazalištu (sudjeluje u radu kazališta lutaka), a 1906. počinje učiti glumu u privatnoj glum. školi. Od 1908. glumi u putujućim družinama, od 1914. u malim praškim teatrima, a 1921. dobiva angažman u Gradskom kazalištu; postavši poznat u češ. repertoaru, 1931. dobiva drž. nagradu i prelazi u Narodno kazalište. Na filmu od 1921, do sredine 60-ih godina nastupio je u velikom broju projekata; isprva glumi ljubavnike, ali najveće uspjehe ostvaruje (od 30-ih godina) u karakternim ulogama. Posebno se ističe kao lakovjerni suprug u filmovima Proćerdana trgovina (M. Frič, 1933) i Ceh djevicâ iz Kutne Hore (O. Vávra, 1938), kao cijenjeni liječnik koji proživljuje potpun osobni i društv. slom u Bataljonu (M. Cikán, 1937) i kao seljak koji stradava u sukobu s gazdom u filmu Dignut će se novi borci (J. Weiss, 1951). Djelovanjem u kazalištu i na filmu postao je jedan od najznačajnijih čehosl. glumaca, pa od 1953. nosi titulu Narodni umjetnik.

Ostale važnije uloge: Humoreska (O. Vávra, 1938); Turbina (O. Vávra, 1941); Poduzetni diplomac (O. Vávra, 1946); Violina i san (V. Krška, 1947); Čapekove priče (M. Frič, 1947); Povratak kući (M. Frič, 1948); Krakatit (O. Vávra, 1948); Revolucionarna godina 1848. (V. Krška, 1948); Početak (O. Vávra, 1953); Jan Hus (O. Vávra, 1955); Legenda o ljubavi (V. Krška, 1957); Viši princip (J. Krejčík, 1960); Romeo, Julija i tama (J. Weiss, 1960).

To. K.


Citiranje:
SMOLÍK, František. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 21.9.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4822>.

kratice i simboli