LZMK

Filmska enciklopedija

A- i B-ROLA Filmska traka traži dalje ...

A- i B-ROLA, poseban postupak montaže 16 mm negativa. Budući da 16 mm projektori ne pokrivaju dosta prostora između sličica (→ montaža), kod kopija s izvornog 16 mm negativa vide se → spojnice, koje prilikom nekih načina spajanja dopiru i do polovice visine slike, što se pri projekciji očituje kao neugodno treperenje kod svake promjene kadra. Da bi se to izbjeglo, u novije se vrijeme negativ montira na dvije role, A i B, koje imaju apsolutno jednaku dužinu (isti broj perforacija; → montaža negativa). Na primjer: kadar se montira na A-rolu, dok se na B-rolu u istoj dužini umeće neprozirni → blank. Zatim se kadar montira na B-rolu, a u njegovoj dužini se u A-rolu umeće neprozirni blank. Tako svaki parni kadar ulazi u A-rolu, a svaki neparni u B-rolu. Kopiranje se obavlja tako da jedna rola pozitiva prolazi dva puta kroz stroj za kopiranje: prvi put se kopira A-rola sa svim parnim kadrovima, a drugi puta B-rola s neparnima. Na taj je način također moguće izvođenje nekih optičkih trikova (npr. zatamnjenje).

N. Ter.


Citiranje:
A- i B-ROLA. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 29.9.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=48>.

kratice i simboli