LZMK

Filmska enciklopedija

BERGER, Helmut Filmska traka traži dalje ...

BERGER, Helmut (pr. ime H. Steinberger), tal. filmski glumac (Salzburg, 29. V 1944). Austrijanac. Nakon srednje škole bavio se raznim poslovima, da bi napokon postao reklamni model i otišao u Italiju. Ondje ga zapaža L. Visconti i povjerava mu malu ulogu u svojoj epizodi omnibusa Vještice (1967). Plavokos, naočit i istodobno odbojan, postaje omiljen Viscontijev glumac, utjelovljenje patol. izopačenosti, neurotičnosti i dekadencije; tako igra nacista u Sumraku bogova (1969), nesretnoga bavarskog kralja u Ludwigu (1973) te žigoloa u Zatvorenom obiteljskom krugu (1975). Sa znatno manje uspjeha nastupao je u sličnim ulogama u brojnim tal. filmovima i evr. koprodukcijama.

Ostali važniji filmovi: Vrt Finzi-Continijevih (V. De Sica, 1971); Romantična Engleskinja (J. Losey, 1975); Salon Kitty (T. Brass, 1976); Zora lažnih bogova (D. Tessari, 1979).

Đ. Pc.


Citiranje:
BERGER, Helmut. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 3.10.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=479>.

kratice i simboli