LZMK

Filmska enciklopedija

SIMIĆ, Borivoje Filmska traka traži dalje ...

SIMIĆ, Borivoje, kompozitor i dirigent (Beograd, 1. XII 1920). Studirao kompoziciju i dirigiranje na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Od 1944. dirigent KUD »I. L. Ribar«, a od 1948. dirigent i voditelj zbora Radio-Beograda, odn. RT-Beograd (sve do naših dana). Komponirao je solistička i zborska djela, masovne i solo-pjesme, te scensku i film. muziku, koristeći se i elementima nar. melosa. Napisao je partiture za sljedeće igr. filmove: Sumnjivo lice (1954, sa V. Simićem), Pop Ćira i pop Spira (1957, nagrađen /ex aequo/ na festivalu u Puli), Diližansa snova (1960), Dr (1962, sa V. Simićem) i Put oko sveta (1964) S. Jovanović, Tri koraka u prazno i Pogon B (oba 1958) V. Nanovića, te Vetar je stao pred zoru (1959) R. Novakovića. Komponirao je i za brojne kratkometr. filmove raznih rodova R.-L. Đukića, I. Draškocija i dr. Dobitnik je Oktobarske nagrade grada Beograda za dirigentski rad, kao i više dr. priznanja. Bio je predsjednik Udruženja kompozitora SR Srbije.

Mo. I.


Citiranje:
SIMIĆ, Borivoje. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 31.3.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4762>.

kratice i simboli