LZMK

Filmska enciklopedija

SIMFONIJA VELEGRADA Filmska traka traži dalje ...

SIMFONIJA VELEGRADA, vrsta dokum. filma tematski u cijelosti usredotočena na velegrad, »panoramski« prikaz života u njemu i njegovih naj različitijih ambijenata, vrlo često unutar jednodnevnog ciklusa (»od zore do mraka«). Iako je prvu snimio → Julius Jaenzon 1911 (»New York 1911«), S. se rasprostranjuje sredinom 20-ih godina pod posrednim utjecajem popularnih i od kritike respektiranih antropoloških filmova'(osobito R. J. Flahertyja), u kojima se podrobno prikazuje život primitivnih sredina, ali i istraživačke (pa i avangardističke) atmosfere iskušavanja novih tematskih i izražajnih perspektiva film. medija. S obzirom na ambijentiranje, kao prvi »urbani žanr« dokum. filma, S. reprezentira drugu fazu te razvojne linije roda; pojavivši se nakon niza filmova koji prikazuju život velikih, od civilizacije netaknutih prostranstava (i obrađujući odnos čovjek — priroda), prethodi fazama s povećanim polazišnim zanimanjem za prostorno suženije cjeline (gradska četvrt, tvornica, institucija, kuća), a s naglaskom na soc. tematici. Najistaknutiji film vrste je »Berlin — simfonija velegrada« (1927) Waltera Ruttmanna (po kojem je dobila i ime), a ističu se još ostvarenja Mihaila A. Kaufmana, Alberta Cavalcantija, Jeana Vigoa, Paula Stranda i dr.

An. Pet.


Citiranje:
SIMFONIJA VELEGRADA. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 4.6.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4761>.

kratice i simboli