LZMK

Filmska enciklopedija

SILVERMAN, Kaja Filmska traka traži dalje ...

SILVERMAN, Kaja, kan. teoretičarka filma. Propagatorica semiološkog pristupa film. mediju, zainteresirana za razjašnjavanje vladajućih pojmova u poststrukturalističkoj teoriji, uzetoj kao spoj teorije o znacima i psihoanalize, čemu autorica dodaje i feministički koncept filma: u knjizi Predmet semiotike (The Subject of Semiotics, 1983) tumači različita shvaćanja znaka, dvojstva paradigma/sintagma i metafora/metonimija i sažimanja ili pomicanja ovih, primarne i sekundarne procese freudovskog i lacanovskog nesvjesnoga (s posebnim naglaskom na ženi kao subjektu, funkciji ogledala s obzirom na seksualne razlike i odsustvo Edipovog kompleksa), subjekt naracije i »filmski šav« te globalne simboličke strukture ideol. reda.

Ostali radovi: Glas za sinkroniziranje: ženski glas u klasičnom filmu (A Voice to Match: The Female Voice in Classic Cinema, 1985).

Du. S.


Citiranje:
SILVERMAN, Kaja. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 4.6.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4758>.

kratice i simboli