LZMK

Filmska enciklopedija

SILBERMAN, Serge Filmska traka traži dalje ...

SILBERMAN, Serge, franc. producent poljsko-žid. podrijetla (Łódź, 1917). Za II svj. rata u koncentracionom logoru; nakon rata iseljava u Francusku. Oženivši se kćerkom jednoga film. producenta, zainteresirao se za film i 1959. otpočeo karijeru kao koproducent Rupe J. Beckera. Proizvodeći filmove najrazličitijeg profila (tako i komercijalne Nepoznati je došao s kišom, 1970, i Trk zeca po poljima, 1972, R. Clémenta), ugled je stekao izuzetno uspješnom suradnjom sa L. Buñuelom (Dnevnik jedne sobarice, 1963; Mliječna staza, 1969; Diskretni šarm buržoazije, 1972; Fantom slobode, 1974; Taj mračni predmet želje, 1977). U novije vrijeme sudjeluje i u visokobudžetnim međunar. koprodukcijama (npr. Pobuna/Kaos, 1985, A. Kurosawe i Max, ljubavi moja, 1986, N. Oshime).

Red.


Citiranje:
SILBERMAN, Serge. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 27.3.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4756>.

kratice i simboli