LZMK

Filmska enciklopedija

SEMPRÚN, Jorge Filmska traka traži dalje ...

SEMPRÚN, Jorge (puno ime J. Semprún Maura), španj. scenarist, književnik i političar (Madrid, 10. X 1923). Iz ugledne građanske obitelji: sin sveuč. profesora, nećak Miguela Maure, jednog od osnivača Republike i njenoga prvog ministra unutrašnjih poslova. Potkraj građanskog rata s obitelji emigrira u Francusku. Za II svj. rata u pokretu otpora; uhapšen od kolaboracionistâ, predan je Nijemcima i zatočen u koncentracionom logoru Buchenwald. Nakon rata prevoditelj UNESCO-a, a od 1953, profesionalni funkcionar KPŠ; 1957-62. član njezinoga CK, potom i Polit-biroa, ali je 1964. isključen »zbog reformističkih ideja«. U to vrijeme zainteresirao se za film i kroz petnaestak godina napisao scenarije za više ključnih djela struje → političkog filma: Rat je završen (1966) A. Resnaisa, te Z (1968) i Priznanje (1969) Costa-Gavrasa. I u ostalim filmovima (Atentat, 1972, Y. Boisseta; Afera Stavisky, 1974, A. Resnaisa; Prijeki sud, 1974, Costa-Gavrasa; Žena na prozoru, 1976, P. Granier-Deferrea; Putovi na jug, 1978, J. Loseyja) iskazuje zanimanje za polit. tematiku, često u obliku thrillera (što odlikuje i njegovo knjiž. stvaralaštvo: Druga smrt Ramóna Mercadera /La deuxième mort de Ramón Mercader/ iz 1969. smatra se najboljim špijunskim romanom franc. jezičnog područja). Nakon što je u Španjolskoj 1977. legalizirana KP, S. objavljuje svoje ključno knjiž. djelo Autobiografija Federica Sáncheza (L’autobiographie de Federico Sánchez/Autobiografía de Federico Sánchez), bespoštednu autobiografiju jednoga (bivšeg) revolucionara (sa svojim imenom ilegalca u naslovu). Nakon demok. preobrazbe španj. društva, vraća se u domovinu i angažira u prvom redu na kult. polju (tako je koscenarist značajnog projekta španj. televizije — tv-serije Užasi rata M. Camúsa, o Napoleonovoj okupaciji Španjolske sagledanoj očima slikara Goye). God. 1988. imenovan je ministrom kulture u socijal. vladi F. Gonzáleza, izazivajući time usporedbu sa → A. Malrauxom.

Red.


Citiranje:
SEMPRÚN, Jorge. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 27.5.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4698>.

kratice i simboli