LZMK

Filmska enciklopedija

SCHNEIDER, Magda Filmska traka traži dalje ...

SCHNEIDER, Magda (puno ime Magdalena Maria Schneider), njem. glumica (Augsburg-Pfersee, 17. V 1909). Majka (iz braka sa R. Albachom-Rettyjem) → Romy Sch. Učila pjevanje u Augsburgu i debitirala kao operetna pjevačica u Ingolstadtu; kasnije je angažirana u Augsburgu, pa u bečkom Theateru an der Wien. Na filmu od 1931, prvu značajniju ulogu tumači u Pjesmi jedne noći (1932) A. Litvaka. Iste godine kao Christine, žena koja zbog »kršenja kodeksa časti« dobrovoljno odlazi u smrt u Ljubakanju M. Ophülsa, ostvaruje najveći uspjeh u karijeri. Čestim mijenjanjem »faha« iskazuje značajne glum. mogućnosti, ali popularnost u najšire publike postiže tek likom simpatične djevojke u stalnom »ratu spolova« u nizu komedija (najčešće uz Albacha-Rettyja), npr. Proljetni zrak (1938) K. Lamača. Dodajući takvom tipu dramske akcente, pažnju kritike ponovno privlači u Djevojci u predsoblju (1940) G. Lamprechta. Nakon II svj. rata prelazi na karakterne uloge majki — ponekad brižnih, ponekad šarmantnih i poduzetnih, često uz kćerku Romy (npr. Polunježni, 1959, R. Thielea). S filma se povlači poč. 60-ih godina.

Vr. V.


Citiranje:
SCHNEIDER, Magda. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 27.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4646>.

kratice i simboli