LZMK

Filmska enciklopedija

SCHNEEBERGER, Hans Filmska traka traži dalje ...

SCHNEEBERGER, Hans, njem. snimatelj austr. podrijetla (Brandberg, 7. VI 1895). Nakon studija arhitekture učitelj skijanja. To je bilo odlučujuće za njegovu film. karijeru, jer ga je redatelj A. Fanck angažirao kao snimatelja (uz S. Allgeiera i R. Angsta) za svoje čuvene planinske filmove (Bergfilme). Od 1920 (dokum. film Divota skijanja A. Fancka) snimio je oko 120 igr. i dokum. filmova u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, Italiji i Vel. Britaniji (gdje je radio za A. Kordu). Najuspjelija su mu snim. ostvarenja u planinskim filmovima Sveto brdo (A. Fanck, 1926), Oluje nad Mont Blancom (A. Fanck, 1930, u suradnji) i S. O. S. Eisberg (A. Fanck, 1933, u suradnji), gdje prirodu ne prikazuje dokumentaristički, već kao izvor dramske napetosti, te u filmovima Plavi anđeo (J. von Sternberg, 1930, sa G. Rittauom), Plava svjetlost (L. Riefenstahl, 1932) i Dunja, poštareva kći (G. Ucicky, 1940). Uspješno je snimao eksterijere u filmovima koje su potpisali dr. snimatelji (npr. Asfalt, 1929, J. Maya, te Tigar od Ešnapura, 1937, i Indijski nadgrobni spomenik, 1938, R. Eichberga). Iako je nakon II svj. rata snimao uglavnom komerc. projekte, 1954, nagrađen je sav. nagradom za film SR Njemačke.

Ostali važniji filmovi (sam ili u suradnji): Veliki skok (A. Fanck, 1927); Bijeli pakao Piz Palüa (A. Fanck i G. W. Pabst, 1929); Pustolovina u Engadinu (A. Fanck, 1932); Opereta (W. Forst, 1940); Tajanstvene dubine (G. W. Pabst, 1949); Varenje duša (G. Ucicky, 1950); Vještica (G. Ucicky, 1954).

K.Mik.


Citiranje:
SCHNEEBERGER, Hans. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 27.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4645>.

kratice i simboli