LZMK

Filmska enciklopedija

SCHERTZINGER, Victor Filmska traka traži dalje ...

SCHERTZINGER, Victor, am. redatelj, skladatelj, dirigent i tekstopisac (Mahanoy City, Pennsylvania, 8. IV 1880 — Hollywood, 26. X 1941). Studirao na sveučilištu Brown, usavršavao se u Bruxellesu. Koncertni violinist, više godina koncertira po Evropi. Po povratku u SAD dirigira orkestrima u muz. komedijama. Filmom se počinje baviti kao skladatelj za film Civilizacija (Th. H. Ince, 1916) — navodno prve originalne film. partiture. Od 1917. i režira mnoge, komercijalno uspješne, nijeme (npr. Pinto, 1919; Sitna princeza — The Slim Princess, 1920; Zabuna — Head over Heels, 1922 /sa M. Normand/) te zv. filmove (npr. Prijatelji i ljubavnici — Friends and Lovers, 1931 /sa L. Olivierom/, i Ono o čemu se pjeva — Something to Sing about, 1937 /sa J. Cagneyjem/), većinom u žanru → muzičkog filma. Najveći komerc. uspjeh, ujedno i nominaciju za Oscara za režiju, postiže upravo musicalom Jedna noć ljubavi (One Night of Love, 1934). Posljednje godine života radi za kompaniju Paramount; posebno je uspješan komedijama Put u Singapore (Road to Singapore, 1940) i Put u Zanzibar (Road to Zanzibar, 1941) iz popularne serije → Road to … te ekranizacijom operete Gilberta i Sullivana Mikado (The Mikado, 1939, u Vel. Britaniji). Režirao je 87 filmova. Usporedo s tim i dalje je pisao film. muziku, a posebno se isticao kao skladatelj i tekstopisac songova (npr. Ljubavna parada, 1929, E. Lubitscha).

Ni. Š.


Citiranje:
SCHERTZINGER, Victor. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 22.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4636>.

kratice i simboli