LZMK

Filmska enciklopedija

SCHENCK, Joseph M. Filmska traka traži dalje ...

SCHENCK, Joseph M., am. producent rusko-žid. podrijetla (Ribinsk, 25. XII 1878 - Hollywood, 22. X 1961). U SAD od ranog djetinjstva, kapital stječe kao vlasnik farmaceutskih radnji u New Yorku. Show-businessu se približuje, kao i mnogi dr. producenti sl. podrijetla, investicijama u zab. parkove. To ga ubrzo dovodi u vezu sa → M. Loewom, šefom rastućega, dinamičnog lanca prikazivačâ. Već 1917. Sch. se osamostaljuje i postaje uspješan producent: ugovorom vezuje R. Arbucklea, a gl. zvijezde su mu supruga Norma Talmadge, njene sestre Constance i Natalie, te njezin tadašnji suprug B. Keaton (producent je gotovo svih njegovih nij. filmova); proizveo je i pojedine filmove D. W. Griffitha (npr. Bitka spolova, 1928; Gospodarica pločnika, 1929; Abraham Lincoln, 1930) i Th. Bare (npr. Salome, 1918, J. Gordona Edwardsa). God. 1924. izabran je u upravni odbor kompanije United Artists, a 1933. sa D. F. Zanuckom osniva 20th Century; nakon fuzioniranja (1935) u 20th Century-Fox, Sch. postaje predsjednik upravnog odbora. Nakon dokazane utaje poreza i nekoliko mjeseci u zatvoru, 1941. napušta položaj u upravi i nastavlja kao izvršni producent. God. 1952. dobiva specijalnog Oscara »za dug i istaknut rad u filmskoj industriji«, a iduće godine sa M. Toddom osniva kompaniju Magna za eksploataciju novoga Todd-AO sistema.

Njegov brat Nicholas M. Schenck (1881-1969) zauzimao je visoke položaje u film. prikazivalaštvu.

Vl. T.


Citiranje:
SCHENCK, Joseph M.. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 20.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4634>.

kratice i simboli