LZMK

Filmska enciklopedija

SCAVARDA, Aldo Filmska traka traži dalje ...

SCAVARDA, Aldo, tal. snimatelj (Torino, 22. VIII 1923). Polazio Školu optike i fotografije u Torinu. Na filmu od 1941. kao asistent snimatelja (npr. E. Serafina) i redatelja (npr. G. Franciolinija). Kao snimatelj (od 1955) isprva surađuje u dokum. filmovima (npr. kao susnimatelj Bijele vrtoglavice, 1955, G. Ferronija i Sastanka s đavolom, 1959, H. Tazieffa), iskazujući se kao jedan od najboljih tal. snimatelja eksterijerâ. Ta njegova značajka zapaža se i u fotografiji igr. filmova, među kojima se izdvajaju Avantura (M. Antonioni, 1960), Prije revolucije (B. Bertolucci, 1964) te Hvala, teta (S. Samperi, 1968), za koji je nagrađen godišnjom nagradom tal. kritike Nastri d’Argento za crno-bijelu film. sliku. Radi i za televiziju. Režirao je igr. film Linija na rijeci (La linea del fiume, 1976).

Ostali važniji filmovi (kao snimatelj): Šaljivi dan/Jedan dan u Rimu (M. Bolognini, 1960); S tigra na konja (L. Comencini, 1961); Tajno nasilje (G. Moser, 1963); Mamino srce (S. Samperi, 1969); Đavao u mozgu (S. Sollima, 1972); Revolver (S. Sollima, 1973).

K. Mik.


Citiranje:
SCAVARDA, Aldo. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 22.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4619>.

kratice i simboli