LZMK

Filmska enciklopedija

SAVEZ ORGANIZACIJA AMATERSKOG FILMA JUGOSLAVIJE Filmska traka traži dalje ...

SAVEZ ORGANIZACIJA AMATERSKOG FILMA JUGOSLAVIJE, društv. organizacija rep. i pokr. kino- i foto-kino-saveza, organizacija i udruženja koja djeluju na ostvarivanju zadataka i ciljeva u oblasti film. neprofesionalnog stvaralaštva, video-stvaralaštva ili u oblasti širenja film. kulture. Savez prati i aktivno pozitivno utječe na razvoj amaterskoga film. i video-stvaralaštva te film. kulture u SFRJ; dogovaranjem i sporazumijevanjem koordinira rad udruženih saveza, organizira zajedničke akcije i manifestacije amat. filma, koordinira rad na unapređenju film. i video-stvaralaštva, koordinira rad na unapređenju politeh. i umj. obrazovanja, aktivnosti u školama i podsticanju talenata za rad na filmu i videu, surađuje s međunar. organizacijama neprofesionalnog filma i videa te organizira sav. i internacionalne film. i video-festivale, film. škole i tečajeve za početnike te za film. i video-instruktore. U Savezu su udruženi Kino-savez Bosne i Hercegovine, Foto-kino-savez Crne Gore, Kino-savez Hrvatske, Kino-savez Makedonije, Foto-kino-savez Slovenije, Foto-kino-savez Srbije, Foto-kino-savez Kosova i Foto-kino-savez Vojvodine. S. je konstitutivni član Saveza organizacija za tehničku kulturu pri Narodnoj tehnici Jugoslavije; njegov nastanak i razvoj usko su povezani s formiranjem i djelovanjem Narodne tehnike, koja je potekla iz komisije »Tehnika i sport«, nastale aprila 1946. pri Fiskulturnom savezu Jugoslavije. Na prvoj sav. konferenciji »Tehnika i sport«, 28. III 1948. izvršena je reorganizacija komisije i formirana Narodna tehnika, koja je na II kongresu Fiskulturnog saveza Jugoslavije (16/17. IV 1948) izdvojena kao samostalna organizacija. Do kraja 1948. trebale su biti održane osnivačke skupštine Vazduhoplovnoga, Brodarskog, Automobilsko-motociklističkog i Fotoamaterskog saveza, koji su sačinjavali Narodnu tehniku. U Beogradu je 9. I 1949, u prisutnosti V. Ribnikara, predsjednika Komiteta za kinematografiju Vlade FNRJ, održana osnivačka skupština Saveza fotoamatera Jugoslavije. Iste godine Savezu pristupaju i film. amateri, te je time formiran Savez foto- i kino-amatera Jugoslavije. Od nastanka do danas S. je organizacijski vezan s Narodnom tehnikom. Za razliku od dr. saveza koji se bave podizanjem i unapređenjem teh. kulture, S. ima i izraženu kulturno-estetsku funkciju promotora neprofesionalnoga film. i video-stvaralaštva.

Mi. Vić.


Citiranje:
SAVEZ ORGANIZACIJA AMATERSKOG FILMA JUGOSLAVIJE. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 22.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4606>.

kratice i simboli