LZMK

Filmska enciklopedija

SAVEZNI CENTAR ZA NASTAVNI I KULTURNO-PROSVETNI FILM Filmska traka traži dalje ...

SAVEZNI CENTAR ZA NASTAVNI I KULTURNO-PROSVETNI FILM, ustanova osnovana odlukom SIV-a 1956, s ciljem da se film (distribuiran na 16 mm) uvede u nastavu i, općenito, kulturno-prosvjetni rad. Budući da tada škole gotovo uopće nisu posjedovale audiovizualna pomagala, pa je film bio dostupan tek malom broju ljudi (uglavnom u gradovima), Centar je u prvom redu djelovao u funkciji stvaranja svijesti o potrebi korištenja filma u školstvu i prosvjećivanju, a usporedo i na stvaranju materijalne osnove za takve djelatnosti — formiranju odgovarajuće kino-mreže i film. fonda.

U oblasti filma Centar je okupljao stručnjake — pedagoge s pedagoških instituta i filoz. fakulteta, organizirao savjetovanja koja su utirala put filmu u školama, prevodio stranu literaturu s područja film. pedagogije i metodologije, priređivao priručnike te izdavao časopis »Film i prosvećivanje«; također je radio na stvaranju uvjeta za korištenje filma u masovnom prosvjećivanju, i u tom smislu tijesno surađivao sa SSRNJ-om.

Budući da nije imao uvjeta za vlastitu film. proizvodnju, Centar se zalagao za stimulaciju produkcije 16mm filmova, za ostvarivanje što povoljnijih prilika za uvoz adekvatnih stranih filmova te za izradbu dovoljnog broja kopija; birao je filmove iz tekuće proizvodnje, plodno surađujući s tada najvećim proizvođačima nastavnih i namjenskih filmova — Zora filmom iz Zagreba i Dunav filmom iz Beograda.

U svim republikama bile su osnovane ustanove sl. profila, naziva i svrhe djelovanja, čime je od samog početka stvorena baza za zajednički organiziran rad. Potkraj 60-ih godina, zbog promjena u načinu financiranja, Centar mijenja ime u Jugoslavenski centar za nastavni i kulturno-prosvetni film i djeluje do ranih 70-ih, kada su ustavnim amandmanima sve nadležnosti u oblasti prosvjete i kulture prenijete na republike i pokrajine.

Mi. Vić.


Citiranje:
SAVEZNI CENTAR ZA NASTAVNI I KULTURNO-PROSVETNI FILM. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 17.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4605>.

kratice i simboli