LZMK

Filmska enciklopedija

SAUTET, Claude Filmska traka traži dalje ...

SAUTET, Claude, franc. redatelj i scenarist (Montrouge, 23. II 1924). Studirao primijenjenu umjetnost i bavio se muz. kritikom. Nakon II svj. rata studira režiju na visokoj film. školi IDHEC u Parizu. Karijeru otpočinje kao pomoćnik, odn. asistent redatelja, potom i tv-producent. Surađuje na tuđim scenarijima, pa zbog uspješnih »poboljšavanja« stječe nadimak Docteur Sautet. Kratkometr. filmove režira od 1951, a cjelovečernje od 1956 (Osmijeh na usnama — Bonjour, sourire). Ugled stječe idućim filmom Vreli asfalt (Classe tous risques, 1959) po romanu J. Giovannija (sa J.-P. Belmondoom i L. Venturom), koji odudara od uobičajene prakse franc. policijskog filma, podvlačeći tezu o relativnosti svake osvete. Za opus mu je karakterističan naslov sljedećeg uspjeha — Sitnice koje čine život (Les choses de la vie, 1969), melodrame u kojoj prometna nesreća iza »nedramatične fasade« svakodnevnog života otkriva intimne drame (u gl. ulogama njegovi omiljeni glumci R. Schneider i M. Piccoli /5 odn. 4 filma/). Max i lopovi (Max et les ferrailleurs, 1970) povratak je policijskom filmu, usredotočen na moralnu dvojbu inspektora koji, da bi pohvatao pljačkaše-marginalce, iskorištava njihovu prijateljicu. Redovito surađujući sa scenaristom J.-L. Dabadiejem, S. u idućim djelima maksimalno radikalizira svoj film. koncept; poštujući tradic. prosedee zasnovane na razotkrivanju psihologije i životnih manifestacija buržoazije, melodramski, ali s mnogo mjere i topline — u pomno razrađenim pričama temeljenim na »rutinskim« životnim situacijama i detaljima — slika većinom osobe zašle u zrelu dob, dovedene u situaciju da »sređuju životne račune« na sentimentalnom, prijateljskom, moralnom ili poslovnom planu (César i Rosalie — César et Rosalie, 1972; Veseli drugari — Vincent, François, Paul... et les autres, 1975; Djevojka Mado — Mado, 1976; Sasvim obična priča — Une histoire simple, 1978; Loš sin — Un mauvais fils, 1980; Konobar! — Garçon!, 1983; Nekoliko dana sa mnom — Quelques jours avec moi, 1988). Režira i na televiziji.

Ostali filmovi: Oružje za diktatora (L’arme à gauche/Guns for the Dictator, 1965).

Pe. K.


Citiranje:
SAUTET, Claude. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 20.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4599>.

kratice i simboli