LZMK

Filmska enciklopedija

SATO, Masaru Filmska traka traži dalje ...

SATO, Masaru, jap. skladatelj (1928). Učenik → F. Hayasake, studirao kompoziciju na konzervatoriju u Tokiju. Na filmu od 1953; od 1955. ugovorno je vezan za kompaniju Toho. Smatra se specijalistom za komerc. filmove akcionih žanrova (npr. K. Okamota). Svoje najbolje partiture ostvario je za djela A. Kurosawe.

Važniji filmovi: Na dnu (A. Kurosawa, 1957); Krvavi prijesto (A. Kurosawa, 1957); Skrivena tvrđava (A. Kurosawa, 1958); Neovisna banda (K. Okamoto, 1959); Zli mirno spavaju (A. Kurosawa, 1960); Tjelesna straža (A. Kurosawa, 1961); Sanjuro (A. Kurosawa, 1962); Veliki i mali/Između neba i pakla (A. Kurosawa, 1963); Riđobradi (A. Kurosawa, 1965); Samuraj (K. Okamoto, 1965); Ogrlica Velikog Bude (K. Okamoto, 1966); Trenuci straha (M. Naruse, 1966); Najduži dan Japana (K. Okamoto, 1967); Ljudski metak (K. Okamoto, 1968); Crveni lav (K. Okamoto, 1969); Bojni brod (H. Inagaki, 1969); Ambiciozan (D. Ito, 1970); Buraikan/Skandalozne avanture Buraikana (M. Shinoda, 1970); Bitka za Okinawu (K. Okamoto, 1971).

Ni. Š.


Citiranje:
SATO, Masaru. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 20.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4596>.

kratice i simboli