LZMK

Filmska enciklopedija

SALAH, Tawfiq Filmska traka traži dalje ...

SALAH, Tawfiq (po nekim izvorima: Tawfiq Salih, Tewfik Saleh ili Tawfi Salah), egip. redatelj i scenarist (Aleksandrija, 27. X 1926). Diplomirao anglistiku 1949. Film. kulturu stječe polazeći Cinémathèque Française u Parizu. Karijeru otpočinje poč. 50-ih godina kao asistent montažera i asistent redatelja (npr. Nebo pakla, 1953, Y. Shahinea); scenar. poduku dobiva od budućeg nobelovca N. Mahfuza. Kao redatelj debitira Ulicom luđakâ (Darb al-mahabil, 1955), vrlo naturalističkim opisom deklasirane velegradske sirotinje, koji doživljuje neuspjeh u Egiptu, ali izaziva pozornost u inozemstvu. Ustrajući na neprikrivenoj soc. tematici u Junačkoj borbi (Sira al-abt al, 1961) prema Mahfuzu, te u Pobunjenicima (Al-mutamarridun, 1967), paraboli o naserovskom Egiptu, izaziva podozrivost vlasti. God. 1968. snima Egipatski seoski dnevnik (Yawmiyyat naib fi al-aryaf) pušten u distribuciju tek 1970; u međuvremenu (1969) napušta Egipat i odlazi u Siriju. Ondje režira Izigrane (Al-makhdu un/Les dupés, 1974 / snimljen 1972/), koji — kao i Dugi dani (Al-ayyam al-tawila, 1980) realizirani u Iraku — svojim bespoštednim angažmanom i »asketskim« vizualnim stilom lišenim spektakularnosti uspjeh postiže samo u kritike. Iako je kroz 35 godina snimio svega desetak igr. filmova, ipak se svrstao među najznačajnije egip. i arap. sineaste.

Red.


Citiranje:
SALAH, Tawfiq. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 27.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4566>.

kratice i simboli