LZMK

Filmska enciklopedija

SADOUL, Georges Filmska traka traži dalje ...

SADOUL, Georges, franc. filmski povjesničar i kritičar (Nancy, 4. II 1904 — Pariz, 13. X 1967). Nakon studija prava bavi se novinarstvom i književnošću, osobito se vezujući (od 1925) uz nadrealiste. God. 1932. odlazi u SSSR; ondje sudjeluje na II kongresu pisaca u Harkovu, i otada pa do smrti trajno je vezan uz službenu partijsku liniju KPF. Kao film. kritičar surađuje u periodici lijeve orijentacije (npr. »Les Lettres Françaises«), a radi i velike reportaže (često u suradnji sa → H. Cartier-Bressonom). Posao film. kritičara navodi ga na sustavno proučavanje povijesti svjetskog filma. Obdaren neobično velikim radnim potencijalom, nesvakidašnje memorije, s ambicijom znanstvene utemeljenosti, egzaktne akribije, te s trajnom strašću istraživača, nemajući prethodnike sl. formata, niti znanstvene institucije koje bi olakšale takvo djelovanje, 1946. u Parizu objavljuje prvi svezak Opće povijesti filma (L'Histoire générale du cinéma); do 1954. izdat će i ostala četiri. Slijedeći svoje polit. opredjeljenje i zastupajući estetiku socrealizma, bez rezervi i diferencijacija bio je otvoreno sklon sovj. kinematografiji (često i egzaltiran hvalitelj), kao i dr. kinematografijama »istočnog bloka«. Branio je domete i pozicije franc. kinematografije, dok je američkoj bio u načelu nesklon. U krug njegova zanimanja ušla je i kinematografija SFRJ. Njegov članak Jugoslavenski inventar (»Cinéma« 51/1960), u kojem po prvi put svjedoči o jednoj mladoj kinematografiji in vivo, pravom »kabalistikom« brojeva iznosi ocjenu po sekvencama: o 1 festivalu, 2 pisma, 3 religije, 4 jezika, 5 naroda, 6 republika, 7 distribucija, 8 produkcija, 9 studija i 10 filmova (vrijednih pažnje na festivalu u Puli 1960). Objavio je i Povijest filma (Histoire du cinema, 1949), Povijest francuskog filma (Histoire du cinéma français, 1962), Rječnik sineastâ (Dictionnaire des cinéastes, 1965), Rječnik filmova (Dictionnaire des films, 1965), monografije o Ch. Chaplinu, G. Mélièsu, L. Lumièreu i dr. Nastavljač rada svog prijatelja i, donekle, učitelja → L. Moussinaca, S. je zaslužan za definiranje brojnih filmskopov. pojava i akumulaciju podataka, te je kao sistematičar i enciklopedist postao gotovo mit (govori se o Velikom i Malom Sadoulu /poredba s Larousseom/).

R. Sr.


Citiranje:
SADOUL, Georges. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 27.3.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4556>.

kratice i simboli