LZMK

Filmska enciklopedija

RUSSELL, Theresa Filmska traka traži dalje ...

RUSSELL, Theresa (pr. ime Th. Paup), am. glumica (San Diego, California, 1957). Najstarije od petero djece siromašne obitelji, već od 12. godine foto-model; sa 16 napušta školovanje i upisuje glum. tečaj L. Strasberga. Na film je dovodi E. Kazan (Posljednji magnat, 1976). Nakon prvih uloga u tipu → nimfete počinje glumiti i složenije likove — zadržavajući juvenilne karakteristike, ali izražavajući i zlokobnost: npr. Loš spoj (1980) N. Roega (inače njezinog supruga) i Crna udovica (1987) B. Rafelsona. Nastupa i na televiziji (npr. tv-serija Slijepa ambicija /zasnovana na aferi Watergate/).

Ostale važnije uloge: Eureka (N. Roeg, 1982); Beznačajnost (N. Roeg, 1985); Aria (omnibus, epizoda N. Roega, 1987); Truck 29 (M. Roeg, 1988).

An. Pet.


Citiranje:
RUSSELL, Theresa. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 13.8.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4540>.

kratice i simboli