LZMK

Filmska enciklopedija

BELIĆ, Dragan Filmska traka traži dalje ...

BELIĆ, Dragan, film. kritičar (Zabrežje, 12. XII 1949). Završio uporedne književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Član uredništva časopisa → »Filmograf«, spada među angažirane kritičare koji sustavno, gotovo svakodnevno pišu o filmu u dnevnoj i periodičnoj štampi.

T. Gć.


Citiranje:
BELIĆ, Dragan. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 8.12.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=439>.

kratice i simboli