LZMK

Filmska enciklopedija

REITZ, Edgar Filmska traka traži dalje ...

REITZ, Edgar, njem. redatelj (Morbach /Hunsrück/, 1. XII 1932). Studirao književnost, teatrologiju i žurnalistiku. God. 1953. osniva eksperimentalnu kaz. scenu, nakon toga radi na filmu kao pomoćnik producenta, dramaturg, montažer te snimatelj (npr. Oproštaj od jučer, 1966, A. Klugea /sa T. Mauchom/). Režira već od 1957, isprva kratkometr. filmove. Nakon više nagrađenih obrazovnih, dokum., eksp. i kratkih igr. filmova, prvi cjelovečernji — Dobar tek svima (Mahlzeiten), studiju o 2 suprotna karaktera i njihovu odnosu prema braku — realizira 1967. Iduće godine varira jednu temu iz pripovijesti Gospođica Scudéry E. T. A. Hoffmanna pod naslovom Cardillac. Slijede projekti različitih tematskih usmjerenja, ali uvijek kritički nastrojeni prema njem. sadašnjosti i prošlosti. Ističu se korežija s Klugeom U opasnosti i krajnjoj nuždi srednji put znači smrt (In Gefahr und grösster Not bringt der Mittelweg den Tod, 1974), zatim Put u Beč (Die Reise nach Wien, 1973) i Nulti sat (Stunde Null, 1976) iz vremena Trećeg Reicha, te Krojač iz Ulma (Der Schneider von Ulm, 1978) s radnjom iz XVIII st.; sudjeluje i u nekoliko kolektivnih projekata (npr. Njemačka ujesen — Deutschland im Herbst, 1977). Nakon toga povlači se u jedno selo na Rajni, posvetivši se opsežnom projektu u okviru kojeg prvo nastaje anketni dokum. film Priče iz selâ Hunsrücka (Geschichten aus den Hunsrückdörfern, 1981), a potom 15-satni film i tv-serija Zavičaj (Heimat, 1984), evokacija njem. domovinskih filmova (Heimatfilme), obiteljska saga u kojoj se osvjetljuje njem. povijest u razdoblju 1919-82. Jedan od značajnijih predstavnika tzv. mladoga njemačkog filma, autor je i brojnih tv-filmova te predavač kamere, dramaturgije i montaže na Filmskom institutu u Ulmu, kao i na dr. obrazovnim ustanovama.

Vr. V.


Citiranje:
REITZ, Edgar. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 12.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4370>.

kratice i simboli