LZMK

Filmska enciklopedija

REISZ, Karel Filmska traka traži dalje ...

REISZ, Karel, brit. redatelj češ. podrijetla (Ostrava, 21. VII 1926). U Vel. Britaniju emigrirao neposredno prije II svj. rata. Za rata služi u čehosl. jedinici RAF-a, kasnije studira kemiju u Cambridgeu. Sa L. Andersonom urednik je film. časopisa »Sequence« koji stavlja težište na moralnu odgovornost autora i soc. implikacije filma. God. 1953. objavio je knjigu Tehnika filmske montaže (The Technique of Film Editing), koja uključuje povijest, teoriju i »praktikum« te se i danas smatra jednim od temeljnih djela s područja montaže (više od 20 izdanja /kasnije dopunjenih sa G. Millarom/). Kraće vrijeme bio je programski urednik National Film Theatrea, a zatim zadužen za film u kompaniji Ford koja financira njegov prvi samostalni dokum. film Mi smo momci iz Lambetha (We Are the Lambeth Boys, 1959), jedan od najznačajnijih soc. tematike u poratnoj Britaniji, nestereotipno, sociol. djelo snimljeno u jednome omladinskom klubu (dijelom i metodom → filma-istine), prikaz života radničkih četvrti Londona. Sa L. Andersonom i T. Richardsonom začetnik je pokreta → Free Cinema, kojem pripada njegovo debitantsko ostvarenje Mama, nemoj dopustiti (Momma Don't Allow, 1955, sa T. Richardsonom); bio je i producent zapaženog filma L. Andersona Svakog dana osim za Božić (1957). U prvome igr. filmu Subotom uvečer, nedjeljom ujutro (Saturday Night and Sunday Morning, 1960, nagrada Britanske filmske akademije), prema romanu A. Sillitoea, nastavlja se realist. prosedeom baviti soc. problematikom radničke klase, stvorivši jedno od najistaknutijih djela brit. socijalnog realizma (kasnije često imitirano). Slijede Noć mora pasti (The Night Must Fall, 1964) prema kaz. komadu E. Williamsa, neuspjeli pokušaj hitchcockovskog thrillera, i Morgan (Morgan: A Suitable Case for Treatment, 1966) prema tv-drami D. Mercera, u kojem se kroz lik shizofrenog umjetnika (D. Warner) prikazuje kako društvo konformira buntovnike. Komerc. neuspjesi orijentacije začete kroz Free Cinema navode ga na napuštanje soc. angažmana, pa radi i tržišno prihvatljivije projekte (i za am. producente). Od tih filmova veću pažnju privlače Isadora Duncan (Isadora, 1968), biografija velike am. plesačice, i — kao najistaknutiji iz te faze — Ženska francuskog poručnika (French Lieutenant's Woman, 1981) prema romanu J. Fowlesa, »film u filmu« — ljubavna priča dvoje glumaca (M. Streep i J. Irons) koji zajedno glume u kostimiranom filmu. Ne ispunivši očekivanja, njegove bi se filmove najčešće moglo ocijeniti kao »zanimljive promašaje«. Režira i na brit. i am. televiziji.

Ostali filmovi: Kockar (The Gambier, 1974); Pasji vojnici (Who'll Stop the Rain/Dog Soldiers, 1978); Slatki snovi (Sweet Dreams, 1985); Svatko pobjeđuje (Everybody Wins, 1989).

B. Vid.


Citiranje:
REISZ, Karel. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 12.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4368>.

kratice i simboli