LZMK

Filmska enciklopedija

REIS, Irving Filmska traka traži dalje ...

REIS, Irving, am. redatelj i scenarist (New York, 7. V 1906 — Woodland Hills, California, 2. VII 1953). Studirao na sveučilištu Columbia. Isprva radi u teh. odjelu tvrtke Columbia Broadcasting System, gdje patentira jedan zv. filtar i — da bi ga testirao — piše radio-dramu. Sredinom 30-ih godina redatelj je, producent i pisac radio-drama (kao producent omogućuje debi O. Wellesa na radiju). Od 1938. je scenarist u kompaniji Paramount, a od 1940. redatelj u RKO-u; od 1948. radi za razne kompanije. Za II svj. rata u voj. službi. Poznat postaje niskobudžetnim filmovima; tako za popularnu detektivsku seriju → Falcon režira 3 filma (i najuspjeliji Sokol preuzima stvar — The Falcon Takes over, 1942). Od ostalih njegovih red. projekata ističu se: melodrama s humornim elementima i gangsterskom »pozadinom« Velika ulica (The Big Street, 1942) prema priči D. Runyona; thriller Neuspjeh (Crack-up, 1946); komedija Neženja i maloljetnica (The Bachelor and the Bobby-Soxer, 1947); adaptacija kaz. komada A. Millera Svi moji sinovi (All My Sons, 1948). Ukupno je režirao 18 filmova.

Ostali važniji filmovi: Čarolija (Enchantment, 1948); Ples u tami (Dancing in the Dark, 1949); Roseanna McCoy (1949); O ljudima i glazbi (Of Men and Music, 1951, sa A. Hammondom); Bračni krevet (The Four-Poster, 1952).

An. Pet.


Citiranje:
REIS, Irving. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 7.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4365>.

kratice i simboli