LZMK

Filmska enciklopedija

REID, Wallace Filmska traka traži dalje ...

REID, Wallace (puno ime William W. Reid), am. glumac (St. Louis, Missouri, 15. IV 1890 — Los Angeles, 18. I 1923). Sin glumca i kaz. kritičara Jamesa H. R., studirao na New Jersey Military Academy. Baveći se novinarstvom dolazi u dodir s filmom te se od 1911. pojavljuje u manjim ulogama u produkcijama kompanijâ Selig i Vitagraph (zanimljivo je da je u pojedinim komedijama glumio i ženske likove), dok za kompaniju Nestor od 1915. povremeno i piše scenarije i režira. Nakon uloge u Rađanju jedne nacije (1915) D. W. Griffitha postaje jedan od poznatijih am. filmskih glumaca nij. razdoblja. Popularnost povećava romant. komedijama J. Cruzea (npr. Previše milijuna, 1918), a po prelasku u Paramount postaje omiljeni glumac C. B. De Millea (npr. Anatolove ljubavne veze, 1921, i Adamovo rebro, 1923) kojem je odgovarala njegova pojava »spretnoga, simpatičnoga i odvažnoga mladog Amerikanca«; kraće je vrijeme — u tipu → čovjeka od akcije, nastupajući uz velike ženske zvijezde tog razdoblja G. Swanson, B. Daniels i G. Farrar — čak konkurent D. Fairbanksa. Umro je od posljedica prekomjernog uživanja alkohola i droge.

Njegova supruga Dorothy Davenport bila je film. glumica i redateljica.

Ostale važnije uloge: Dvostruka brzina (S. Wood, 1919); Oprosti zbog prašine (S. Wood, 1920); Nemoj reći sve (S. Wood, 1921).

LIT.: B. Reid, Wallace Reid: His Life Story, Los Angeles 1923.

D. Šva.


Citiranje:
REID, Wallace. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 12.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4361>.

kratice i simboli