LZMK

Filmska enciklopedija

RADOVIĆ, Dušan Filmska traka traži dalje ...

RADOVIĆ, Dušan, pjesnik i scenarist (Niš, 29. XI 1922 — Beograd, 16. VIII 1984). Studirao slavistiku. Knjiž. radom bavi se od 1947; isprva je suradnik, zatim gl. urednik »Pionirskih novina«. Objavio je oko 20 knjiga, više mu je djela izvođeno u kazalištima, na radiju i televiziji, a prevođen je na mnoge jezike. Jedinstvena ličnost poratne kulture, po mišljenju knjiž. kritike najistaknutiji dječji pjesnik nakon Zmaja. Sklon ironiji, paradoksu, igri riječima, persiflaži i parodiranju, nasljedujući nadrealizam, izvršio je preokret u srp. dječjoj poeziji ali se obraćao i odraslima, a velik utjecaj — možda još nedovoljno istražen — imao je na mnoge dr. pisce. Svojom dječjom poezijom, »filozofijom svakodnevnice«, izrekama protkanim humorom (koje su kasnije prerasle u svojevrsnu usmenu predaju), začetnik je i jednoga novoga verbalno-vizualnog izražavanja (tv-serija Na slovo, na slovo, 1963-65) i beogradske aforistike, a svoj svakodnevni (od 1975) radio-program Beograde, dobro jutro (Studio B) pretvorio je u događaj dana. Surađujući i u filmovima, nastojao je — u granicama mogućega — u njih unijeti nešto od svoga duha. Prema njegovoj prvoj pjesmi, o lavu kojega dječak može izbrisati gumicom, snimljen je antiratni dokum. film Strašni lav (1967) M. Antića. Koscenarist je igr. filma Lepa parada (1970) B. Miloševića, te nekoliko crtanih, pretežno reklamnih (npr. Luda noga, 1965, B. Ranitovića, Konfekcija, 1967, I. Kušanića, te 7 ultrakratkih D. Vukotića iz 1970), i dokumentarnih (npr. Tabor na Tari, 1955, N. Rajića). Pisac je teksta za više dokum. filmova te songova za igr. film Kad golubovi polete (1968) V. Radovanovića. Pojavio se u filmu o pjevaču Z. Čoliću — Pjevam danju, pjevam noću (1979) J. Ristića.

Mo. I.


Citiranje:
RADOVIĆ, Dušan. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 11.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4292>.

kratice i simboli