LZMK

Filmska enciklopedija

RADEV, Vulo Filmska traka traži dalje ...

RADEV, Vulo, bug. redatelj i snimatelj (Lesi Dran, 1. I 1923). Diplomirao (1953) na snim. odjelu visoke film. škole VGIK u Moskvi. Već od 1952. režira i snima dokum. filmove, a postupno stječe i ugled vrsnog snimatelja igr. projekata (npr. sovj. film Prethodnog dana, 1959, V. M. Petrova). Kao redatelj igr. filma debitira antiratnom melodramom Kradljivac bresaka (Kradecat na praskovi, 1964), o ljubavi srp. zarobljenika i supruge zapovjednika logora pred kraj I svj. rata (R. Marković i N. Kokanova); zbog psihol. iznijansiranosti i poetičnoga vizualnog stila djelo je izuzetno dobro primljeno na festivalu u Veneciji. Vrlo su zapažena i njegova ostvarenja Car i general (1966), modernistički režirana rekonstrukcija sukoba antifašistički opredijeljenoga generala Zaimova i cara Borisa III, i Crni anđeli (Černite angeli, 1970), akciona drama o pokretu otpora (Glavna nagrada na festivalu u Karlovym Varyma). Usporedo se i dalje bavi dokumentaristikom, a režira i na televiziji.

Ostali važniji filmovi: Najduža noć (Najdolgata nošt, 1967); Osuđene duše (Osjudeni duši, 1975); Adaptacija (1979).

N. Pc.


Citiranje:
RADEV, Vulo. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 27.6.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4280>.

kratice i simboli