LZMK

Filmska enciklopedija

RACKOVIĆ, Simon Filmska traka traži dalje ...

RACKOVIĆ, Simon, snimatelj (Goričani, 13. IX 1921 — Beograd, 29. XI 1972). Školovao se u Beogradu; od 1943. borac NOB-e. Jedan od polaznika (20) prve generacije Škole za filmske reportere pri Filmskoj sekciji Propagandnog odelenja Vrhovnog štaba NOV i POJ, 1945. upućen je — kao prvi jugosl. ratni reporter — u Sloveniju, da bi kamerom ovjekovječio posljednje dane rata; kasnije je snimao i u Dalmaciji, Srijemu, Istri i Trstu. Nakon rata radi na film. novostima: od Filmskog preduzeća DFJ do poduzeća → Filmske novosti. Snimio je nekoliko stotina film. reportaža te oko 30 dokum. filmova (npr. Ž. Mitrovića, Ž. Čukulića, Lj. Radičevića, M. Jovanovića i M. Miloševića). Majstor profesionalne fotografije, bio je član asocijacije Europhoto. Na Visokoj filmskoj školi bio je profesor kamere a na Institutu za novinarstvo — kamere i fotografije. Nosilac je brojnih jugosl. i međunar. nagrada te više odlikovanja: Ordena zasluga za narod sa srebrnom zvijezdom, Ordena rada sa srebrnim vijencem te 1 sovj. ordena.

Mi. Vić.


Citiranje:
RACKOVIĆ, Simon. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 27.6.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4278>.

kratice i simboli