LZMK

Filmska enciklopedija

RABAN, William Filmska traka traži dalje ...

RABAN, William, brit. redatelj (Bakenham, 1948). Diplomirao slikarstvo. Na film dolazi kao suosnivač i voditelj nekoliko film. radionica (i poznate londonske Film-makers’ Co-operative), te osnivač i urednik časopisa »Filmmaker’ Europe«. Od 1970. režira eksp. filmove — »nastavke« svojih slikarskih preokupacija; u tradiciji brit. pejzažnog slikarstva, a pod utjecajem strukturalnog filma, kao motiv često uzima prirodne pojave (dan, noć, kiša) ili detalje krajobraza, dovodeći ih u vezu s protokom vremena — prirodnoga ili filmskoga (npr. rijeka u filmovima Rijeka Yar — River Yar, 1972 /sa C. Welsbyjem/, i Događaj na kanalu — Canal Incident, 1975). Većina njegovih filmova višestruke su projekcije (na 2 ili 3 ekrana), a autor je i nekoliko sasvim apstraktnih projekata: Dijagonalno (Diagonal, 1973), Površinska napetost (Surface Tension, 1974) i dr. U novijem filmu Crno i srebrno (Black and Silver, 1981) prvi se put bavi istraživanjem narativnoga, analizirajući sliku Infantkinja D. Velázqueza. Zapažen i po izvedbama film. instalacija i performancea, često surađuje sa suprugom M. Halford.

B. Vid.


Citiranje:
RABAN, William. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 27.6.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4276>.

kratice i simboli