LZMK

Filmska enciklopedija

QUAYLE, Anthony Filmska traka traži dalje ...

QUAYLE, Anthony, brit. filmski, kazališni i tv-glumac (Ainsdale, 7. IX 1913 — London, listopad 1989). Školovao se na Kraljevskoj akademiji dramskih umjetnosti (RADA) u Londonu. Već od 1936. ubraja se među vodeće mlađe kaz. glumce, posebno u klas. repertoaru. Za II svj. rata stječe čin majora. God. 1948-56. direktor je Shakespeare Memorial Theatrea. Na filmu debitira 1948 (Hamlet L. Oliviera). Sugestivna glum. izraza bez velikih gesta, specijalizira se za veće sporedne uloge (i pozitivne i negativne); osobito se ističu one advokata u Krivo optuženom (1957) A. Hitchcocka i kardinala Wolseyja u Ani od tisuću dana (1969) Ch. Jarrotta, za koju je nominiran za Oscara. Među rijetkim gl. ulogama izdvaja se ona udovca koji ne uspijeva uspostaviti kontakt sa sinčićem u Neshvaćenom (1968) L. Comencinija. Mnogo glumi i na televiziji (npr. rv-serije Mojsije, Masada i Ključ za Rebeccu). God. 1985. dodijeljeno mu je počasno plemstvo (Sir).

Ostale važnije uloge: Pjesma mrtvim ljubavnicima (B. Dearden, 1948); Oh, Rosalinda! (M. Powell i E. Pressburger, 1955); Bitka na La Plati (M. Powell i E. Pressburger, 1956); Žena u kućnoj haljini (J. L. Thompson, 1957); Hladno kao led u Aleksandriji (J. L. Thompson, 1958); Topovi s Navarona (J. L. Thompson, 1961); Pobunjenici (L. Gilbert, 1962); Lawrence od Arabije (D. Lean, 1962); Istočno od Sudana (N. Juran, 1964); Operacija Strijela (M. Anderson, 1965); MacKennino zlato (J. L. Thompson, 1969); Sve što ste oduvijek željeli znati o seksu … (W. Allen, 1972); Sjeme korupcije (B. Edwards, 1974); Noć orlova (J. Sturges, 1977); Sherlock Holmes i Jack Trbosjek (B. Clark, 1980); Legenda o svetom pijancu (E. 0lmi, 1988).

Mi. Šr.


Citiranje:
QUAYLE, Anthony. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 1.12.2021. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4268>.

kratice i simboli