LZMK

Filmska enciklopedija

QORRAJ, Xhevat Filmska traka traži dalje ...

QORRAJ, Xhevat, film., kaz. i tv-glumac (Carabreg, 16. V 1945). Glum, karijeru otpočinje 1965. u Teatru narodnosti (Teatri i kombësive) u Skoplju. God. 1967. upisuje glumu na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. Nakon studija kraće je vrijeme član beogradskog Ateljea 212, a 1972. prelazi u Pokrajinsko narodno pozorište (Teatri popullor krahinor) u Prištini. Iste godine debitira i na filmu, te otada glumi u većini projekata snimljenih na Kosovu ili kosovske tematike; ističu se uloge u filmovima Kako umreti (1972), Devojački most (1976) i Opasni trag (1984) M. Stamenkovića, Kad proleće kasni (1979) E. Kryeziua, Vetar i hrast (1979) i Nabujala reka (1983) B. Sahatçiua te posebno gl. uloge u filmovima Proka (1985) i Čuvari magle (1988) I. Qosje. Nastupa i u koprodukcijskim filmovima te na televiziji.

Am. S.


Citiranje:
QORRAJ, Xhevat. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 1.12.2021. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4263>.

kratice i simboli