LZMK

Filmska enciklopedija

AGENTURA U KINEMATOGRAFIJI Filmska traka traži dalje ...

AGENTURA U KINEMATOGRAFIJI. 1. Posao → agenta u kinematografiji. — 2. Zastupništvo, poslovnica, podružnica jednog ili više agenata koji zastupaju film. autore, glumce i dr. suradnike u procesu proizvodnje, a (s producentima) i tijekom → eksploatacije filma. — U kinematografiji se najčešće javljaju agenture za poslovno, autorsko i propagandno zastupanje i posredovanje. A. najčešće zastupa pojedince pri ugovaranju poslova i sklapanju angažmana, a producente pri eksploataciji filma, tijekom distribucije i prikazivanja filmova. U → autorskoj zaštiti A. zastupa nosioce autorskih prava pojedinog filma na osnovi njihovih posebnih ovlaštenja i općih pravnih propisa o → autorskim pravima. Agenture za propagandu i publicitet reklamiraju pojedinca (najčešće glumca) ili pojedini film s pomoću komerc. propagande ili složenijih oblika publiciteta u kojima je teže otkriti djelatnost profesionalne agenture. A. za svoj posao sklapa poseban ugovor kojim utvrđuje proviziju za ugovoren posao, najčešće u postotku od ostvarenog prihoda ili kojega drugog financ. učinka. U kinematografijama SFRJ agenture imaju malo značenje, osim u nekim oblicima izvršne producenture i distribucije, a donekle i u autorsko-pravnoj zaštiti.

Z. Sud.


Citiranje:
AGENTURA U KINEMATOGRAFIJI. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 8.12.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=42>.

kratice i simboli