LZMK

Filmska enciklopedija

BEAUREGARD, Georges de Filmska traka traži dalje ...

BEAUREGARD, Georges de, franc. producent (Marseille, 23. XII 1920 — Pariz, 11. IX 1984). Studira pravo u Parizu, te nakon kraćeg bavljenja novinarstvom i izvozom filmova odlazi u Španjolsku, gdje postaje film. producent. Pripisuje mu se znatan utjecaj na oživljavanje španj. kinematografije 50-ih godina; suradnja sa J. A. Bardemom u produkciji dva njegova ključna, za to doba atipična filma, Smrt biciklista (1955) i Glavna ulica (1956), pokazuje ga kao slobodoumna i riziku sklonog poslovnog čovjeka. Sličnu mješavinu producentske poduzetnosti i osjećaja za nova film. nastojanja B. pokazuje kao financ. promotor franc. → novog vala, podupirući redatelje poput J.-L. Godarda, A. Varda, C. Chabrola i J. Demyja u vrijeme kada je njihova komerc. uspješnost bila još neizvjesna.

Ostali važniji filmovi: Do posljednjeg daha (J.-L. Godard, 1960); Lola (J. Demy, 1961); Žena je žena (J.-L. Godard, 1961); Léon Morin, svećenik (J.-P. Melville, 1961); Cléo od 5 do 7 (A. Varda, 1962); Landru (C. Chabrol, 1962); Mali vojnik (J.-L. Godard, 1963); Karabinjeri (J.-L. Godard, 1963); Prezir (J.-L. Godard, 1963); Ludi Pierrot (J.-L. Godard, 1965); Redovnica (J. Rivette, 1966); Demarkaciona linija (C. Chabrol, 1966); Kolekcionarka (É. Rohmer, 1966); Made in U. S. A. (J.-L. Godard, 1967); Ponosni konj (C. Chabrol, 1980).

D. Žč.


Citiranje:
BEAUREGARD, Georges de. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 8.12.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=416>.

kratice i simboli