LZMK

Filmska enciklopedija

PERKO, Valentin-Tine Filmska traka traži dalje ...

PERKO, Valentin-Tine, snimatelj (Kamnik, 8. IV 1950). Diplomirao (1977) na odjelu film. i tv-kamere na visokoj film. školi FAMU u Pragu. Snim. karijeru otpočinje iste godine, isprva na dokum. filmu (npr. Dar koji znači nadudijaliza, 1977, J. Pogačnika). Visoka lik. kultura omogućila mu je i rad na igr. filmu (Prestup, 1980, M. Milčinskog; Đačko doba pronalazača Puža, 1982, Alal takvo sunce, 1984, i Maja i Svemirko, 1988, J. Kavčiča; Dah, 1983, B. Šprajca). Radi i za televiziju. Redatelj je i scenarist vrlo zapaženoga kratkoga igr. filma Valcer za dva Taužentauera (Valcer za Taužentauerjeva dva, 1981) za koj i j e i nagrađivan.

Lj. N.


Citiranje:
PERKO, Valentin-Tine. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 12.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4002>.

kratice i simboli