LZMK

Filmska enciklopedija

PERKINS, Victor F. Filmska traka traži dalje ...

PERKINS, Victor F., brit. kritičar i teoretičar filma (1936). Jedan od osnivača i urednika časopisa → »Movie«, predavač o filmu na koledžu u Berkshireu i član Obrazovnog odjela Britanskoga filmskog instituta, pisac zapaženih ogleda o N. Rayu, S. Fulleru i J.-L. Godardu. God. 1972. objavio je knjigu Film kao film. Razumijevanje i procjenjivanje filmova (Film as Film. Understanding and Judging Movies), u kojoj — nasuprot »ortodoksnim« teoretičarima koji film tumače s pomoću nekoga izdvojenog elementa (npr. realist, iluzija fotogr. reda, vizualnost i piktorijalne vrijednosti, dramski efekti, simboli, montaža i sl. ), što je uvijek vodilo preuveličanoj retoričnosti »čistog filma« — zahtijeva da teorija napusti purističko traganje za suštinom medija, njegovom pravom prirodom osnovanom na unaprijed danim značenjskim oblicima. Kao jedini model prihvaća sintezu fotogr. realizma i narativno-dramske iluzije proizašle iz efikasne strukture satkane od shvatljivih funkcija koje sâma uspostavlja, što P. naziva koherencijom.

Du. S.


Citiranje:
PERKINS, Victor F.. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 28.6.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4001>.

kratice i simboli