LZMK

Filmska enciklopedija

BAUDRY, Jean-Louis Filmska traka traži dalje ...

BAUDRY, Jean-Louis, franc. kritičar, esejist i teoretičar. Jedan od prvih suradnika novoljevičarskog časopisa »Cinéthique«; napisao ogled koji uspostavlja teorijsku osnovu za poglede franc. ljevice na film poslije 1968: Film: ideološki efekti koje proizvodi osnovni uređaj (Cinéma: effets idéologiques produits par l'appareil de base, 1970). Tvrdi da film po svome teh. ustrojstvu reproducira sliku trodimenzionalnog svijeta i time proizvodi građansku ideologiju, neovisno o načinu upotrebe. Značajan teorijski rad mu je i Dispozitiv (Le dispositif, 1975).

Du. S.


Citiranje:
BAUDRY, Jean-Louis. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 8.12.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=400>.

kratice i simboli